AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich warsztatów terapii zajęciowej na

SPOTKANIE SIECIUJĄCE WTZ

Termin: 26 września 2019 r.
w godz. 10:00 – 14.00
Miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 w Świdnicy

 

Spotkania sieciujące Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą terapię zajęciową.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką terapii zajęciowej, prowadzeniem placówek dla osób niepełnosprawnych. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze rehabilitacji społeczno – zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie wrześniowe poświęcone będzie tematyce prowadzenia Zajęć klubowych w WTZ. Będzie również okazją do poznania działań Warsztu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „BLIŻEJ CIEBIE” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.

PROGRAM

10.00-11.00      Wizyta w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie „BLIŻEJ CIEBIE”      przy zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
11.15-11.45      Przerwa kawowa, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33
11:45-13:15      Zajęcia klubowe w WTZ
13:15-14.00      Planowane zmiany legislacyjne dot. finansowania kosztów  działalności WTZ. Działania                zaplanowane przez WTZ i DOPS w roku 2019 oraz plany na rok kolejny.

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału (telefonicznie lub mailowo) w spotkaniu sieciującym dla WTZ  do dnia 20  września 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Tutaj można pobrać program. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: Anna Mokrzecka-Bogucka, tel. 500 156 050, e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej