AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na: SPOTKANIE SIECIUJĄCE PRZEDSTAWICIELI WTZ

Termin: 10 grudnia 2020 r. w godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: spotkanie w formie on-line na platformie ClickMeeting

 

Po raz kolejny chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie SIECI WTZ, tym razem w formie on-line. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną obecnie forma zdalna jest jedyną możliwą formą organizacji naszych spotkań. Choć zdajemy sobie sprawę, że nie zastąpi ona w pełni spotkań bezpośrednich, to mamy nadzieję, że mimo wszystko pozwoli na wymianę doświadczeń związanych z pracą WTZ w tych trudnym dla wszystkich czasie.

Tym razem spotkanie zostanie poświęcone pracy warsztatów terapii zajęciowej w obliczy COVID-19.

Podczas spotkania omówimy aktualny stan prawny związany z pandemią COVID-19 (w tym niektóre zapisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany w Rozporządzeniu w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej).

 

Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat rozwiązań stosowanych przez różne placówki w zakresie wprowadzania i stosowania reżimu sanitarnego na podstawie rekomendacji GIS dla placówek wsparcia dziennego oraz omówienia zapisów w dokumentacji warsztatu.

 

Ostatnia część spotkania zostanie poświęcona programowi „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami” i zasadom obowiązującym podczas jego realizacji.

 

PROGRAM WYDARZENIA

 

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie 500 156 055 oraz e-mailowo l.pachciarz@dops.wroc.pl do dnia 4 grudnia 2020 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału otrzymają przed spotkaniem link rejestracyjny. W przypadku gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio.

W razie pytań proszę o kontakt, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.