AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące ZAZ | 2021

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej na

SPOTKANIE SIECIUJĄCE ZAZ

Termin: 5-6 listopada 2021 r.
Miejsce: Dom na Białej dolinie, ul. Wolności 11 Szklarska Poręba

 

Spotkania sieciujące zakłady aktywności zawodowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą rehabilitację zawodową i społeczna w ramach ZAZ.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzeniem placówek dla osób niepełnosprawnych. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze rehabilitacji społeczno- zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Dzięki temu, ze spotkania realizowane są na terenie całego województwa dolnośląskiego, uczestnicy sieci – kierownicy i pracownicy ZAZ – mają także okazję odwiedzenia i bliższego poznania innych placówek. Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone:

– wymianie informacji pomiędzy dolnośląskimi Zakładami Aktywności Zawodowej, pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

– omówieniu bieżącej sytuacji dolnośląskich ZAZ;

– szkoleniu dla pracowników ZAZ dot. wypalenia zawodowego.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich ZAZ.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) dla ZAZ  do dnia 3 listopada 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.
Tutaj możesz pobrać program. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin