AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące ZAZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej
na

SPOTKANIE SIECIUJĄCE ZAZ

Termin: 8 listopada 2019 r.
w godz. 10:00 – 14.00
Miejsce: ZAZ w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3,
59-540 Świerzawa

 

Spotkania sieciujące ZAZ  to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu społecznej, zawodowej i leczniczej rehabilitacji  dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą Zakłady Aktywności Zawodowej.

Każde spotkanie dotyczy innej ważnej tematyki związanej z problematyką funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze rehabilitacji społeczno – zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie listopadowe poświęcone będzie dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania ZAZ, m.in.:

 • Zwiększenia algorytmu dla ZAZ (informacja o działaniach ZPZAZ i rozmowach z MRPiPS);
 • Waloryzacja kwoty algorytmu – rozmowy z MRPiPS, w tym BON oraz PFRON;
 • Problemy związane z rozliczaniem i wstrzymywaniem refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych z SODiRu w Zakładach Aktywności Zawodowej;
 • Zmiany w ustawie o rehabilitacji oraz porządkujących zmian w odpowiednim rozporządzeniu (harmonogram zapowiedzianych zmian);
 • Wypłaty dodatkowych środków dla funkcjonujących Zakładów, które mają potrzeby remontów, modernizacji lub wymiany zużytych maszyn czy urządzeń;
 • Problemy wynikające z kwalifikacji kosztów związanych z wynagrodzeniami:
  a. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
  b. stażowe dla pracowników z niepełnosprawnością
  c. pracownicze plany kapitałowe.

 

Spotkanie będzie również okazją do poznania działań Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału (telefonicznie lub mailowo) w spotkaniu sieciującym dla ZAZ do dnia 4 listopada 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Tutaj można pobrać  PROGRAM. W razie pytań prosimy o kontakt: Anna Mokrzecka-Bogucka, tel. 500 156 050, e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej