AKTUALNOŚCI

Warsztat z praktykiem dot. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez osoby prawne, w tym przez samorząd

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza w szczególności przedstawicieli samorządów, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych na spotkanie w formie zdalnej dot.

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez osoby prawne, w tym przez samorząd

Termin: 29 marca 2023 r. – w godzinach od 9.00 do 12.20
Miejsca spotkania: platforma zoom

Program spotkania
09.00 – 9.45 Rodzaje PES tworzonych przez osoby prawne

Etapy tworzenia PES- na co zwrócić uwagę

9:45-10:30      Miejsce PES tworzonego przy udziale JST
10:30-10:50             Przerwa
10:50-11:45     Przykłady sprawnie funkcjonujących PES współtworzonych z JST
11:45-12:20     Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta

 

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl do dnia 24 marca. W kwestii uzupełnienia lub złożenia dokumentacji projektowej będziemy kontaktowali się z Państwem indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia.

INFORMACJE O EKSPERCIE:

Mirosława Hamera – magister prawa i animator kultury, sekretarz zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Obecnie kierownik dolnośląskiego ośrodka wspierania ekonomii społecznej, konsultant ds. funduszy unijnych sieci SPLOT i OFOP, trener i doradca; autor publikacji, ekspertyz i stanowisk z tematyki funduszy europejskich i podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, klauzul społecznych i aspektów społecznych w prawie zamówień publicznych; członkini komitetów monitorujących programy operacyjne w perspektywach UE 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in. PO KL, Polska-Saksonia, POWER). Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Interesuje się sportem, fotografią i problematyką zdrowia psychicznego.

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej