AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU RPDI

Konsultacje Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024 prowadzone były w terminie od 08.03.2023r. do 12.04.2023 r. zgodnie z Uchwałą NR 6608/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych dla WD na lata 2023-2024

Zestawienie uwag z konsultacji Projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalzacji dla WD na lata 2023-2024