AKTUALNOŚCI

Trwa rekrutacja do projektu „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”

„SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłosił nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

Na Projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

→ Moduł I – włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,
→ Moduł II – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Kto może przystąpić do udziału w Projekcie:

Moduł I – Przedsiębiorstwa Społeczne (PS), zainteresowane aplikowaniem do istniejących ponadregionalnych klastrów przedsiębiorstw komercyjnych z terenu całej Polski.
Moduł II – Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), w tym Konsorcjum spółdzielcze oraz Przedsiębiorcy Komercyjni z terenu całej Polski, zainteresowani utworzeniem dwóch ponadregionalnych sieci branżowych PES, tj.: sieci podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych lub sieci podmiotów ekonomii społecznej oferujących gotowe wyroby kulinarne.

Dokumenty rekrutacyjne, szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały zamieszczone na stronach internetowych realizatorów projektu, tj.:
→ https://www.pap.rzeszow.pl/projekty/sukces/
→ https://caritas.przemyska.pl/sukces-o-projekcie/

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: w trybie ciągłym od dnia 04.05.2021 r., od godziny 08:00 do dnia 31.05.2021r., do godziny 16:00.

Ilość miejsc w Projekcie jest ograniczona. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie – Moduł I oraz Moduł II wraz ze wzorami formularzy i oświadczeń jest dostępny na ww. stronach internetowych w zakładce „Rekrutacja”.

W sprawie projektu prosimy kontaktować się wyłącznie z realizatorami:

Moduł I, tel. 517 085 300, email: klaster@pap.rzeszow.pl

Moduł II, tel. 517 085 429, email: sukces@pap.rzeszow.pl