AKTUALNOŚCI

Uwaga!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa ( wywołującego COVID-19), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników DOPS, informujemy, iż od dnia 16 marca do dnia 10 kwietnia br. pracownicy DOPS będą wykonywać swoje zadania z wykorzystaniem pracy zdalnej.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj.

 

1. poczty elektronicznej dops@dops.wroc.pl oraz na adresy poszczególnych pracowników,

2. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), ewentualnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Możliwość wejścia do budynku DOPS będą mieli tylko i wyłącznie pracownicy DOPS, DODN oraz osoby współpracujące. Wszystkie dokumenty prosimy o pozostawianie na portierni (parter budynku).

Prosimy Państwa o wyrozumiałość
Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej