AKTUALNOŚCI

Warsztat z ekspertem: Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na:

Warsztat z ekspertem: Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych

Termin: 18 października  2019 r. w godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 (sala konferencyjna) 1 piętro, Wrocław

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Osoby, które w tym roku złożyły już dokumenty rekrutacyjne nie muszą ich wypełniać ponownie- wystarczy nas poinformować telefonicznie lub mailowo o udziale w spotkaniu.

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie do dnia 11 października 2019 r. (piątek). Zgodnie z regulaminem uczestnictwa w Projekcie o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

PROGRAM SPOTKANIA

09.45 – 10.00

Rejestracja/ przywitanie

10.00 – 11.30   

Dlaczego osoby prawne (PES, JST) decydują się tworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej? Jak się ma do tego realizacja usług użyteczności publicznej? Ścieżka powstania w oparciu o case studies:

– tworzenie PES przez dwie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Poznanianka w Poznaniu, Spółdzielni Socjalnej Komunalka w Rzgowie i Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty w Pile
– tworzenie PES  przez JST i PES na przykładzie Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość i Spółdzielni Socjalnej Od deski do deski z Brudzewa
– tworzenie PES przez dwa podmioty ekonomii społecznej na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Blues Hostel z Konina i Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum w Koninie

11.30 – 11.45 

Przerwa, catering przygotowany przez Fundację Znacznie Więcej

11.45 – 12.30

Delegowanie zadań publicznych przez JST na rzecz PES. Case studies społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, których Wykonawcami są spółdzielnie socjalne działające w województwie wielkopolskim:

– Gmina Brudzew: zamówienie publiczne na utrzymanie zabytkowego parku dworskiego, w tym: pielęgnacja terenów zielonych (park – 2,2535 ha), pielęgnacja w tym bieżąca konserwacja obiektów znajdujących się na terenie parku, m.in. ławek, placu zabaw dla dzieci, koszy na śmieci, boiska
– Gmina Kramsk, GOPS w Kramsku: zamówienie publiczne na realizację usług opiekuńczych na lata 2019-2020
– Gmina Rzgów: zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 r.

12.30 – 12.45

Przerwa, catering przygotowany przez Fundację Znacznie Więcej

12:45 – 13.30

Korzyści ze współpracy JST z sektorem ES

– rozwiązywanie problemów społecznych:  Spółdzielnia Socjalna Poznanianka i jako sposób na rozwiązanie problemu z dłużnikami lokalowymi Miasta Poznania
– budowa lokalnego partnerstwa: Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty jako przykład budowania partnerstwa przez gminy w powiecie pilskim
– odciążenie administracji: Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia jako przykład spółdzielni socjalnej realizującej usługi opiekuńcze na rzecz JST
– wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zlecanych na rzecz PES na przykładach w województwie wielkopolskim

 

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE OSOBY DELEGOWANEJ

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej