AKTUALNOŚCI

Warsztaty w ramach IV edycji Akademii BIZnES Class

Już 3 marca odbędą się pierwsze warsztaty podmiotów ekonomii społecznej zakwalifikowanych do udziału w IV edycji Akademii BIZnES Class z mentorami biznesu i designu.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, zakwalifikowanych do udziału w Akademii oraz przedstawicieli podmiotów partnerskich.

Podczas warsztatów wspólnie z mentorami biznesu i designu przeanalizowany zostanie potencjał podmiotów ekonomii społecznej, ustalone obszary pracy oraz wstępny harmonogram wspólnych prac. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i informacji, o tym czym zajmują się na co dzień podmioty ES i partnerzy projektu.

Ramowy program warsztatów:

CZĘŚĆ PIERWSZA

11.00 – 11.30 (część wspólna)

  • Akademia Biznes Class – założenia i prezentacja partnerów
  • Prezentacja podmiotów

CZĘŚĆ DRUGA

11.30 – 13.30 (podział na pokoje)

  • Praca podmiotów ES z mentorami/mentorkami biznesu i designu
    (priorytety, obszary pracy, harmonogram prac, sposób komunikacji itp.)
Zgłoszenia chęci udziału prosimy przesyłać do dnia 01.03.2022 r.

Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-22 w naszych wydarzeniach – zgłaszają swój udział telefonicznie lub mailowo na podane poniżej dane teleadresowe. Osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” obowiązuje przesłanie mailem lub na adres DOPS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia najpóźniej do dnia 03.03.2022 br.

W przypadku gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio. Szczegółowe informacje: Sandra Kmieciak tel. 570 100 568 ; e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl