AKTUALNOŚCI

Webinarium II 2021: Gdzie szukać zamówień publicznych i jak budować współpracę z JST jeśli reprezentujemy sektor ekonomii społecznej?

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów i podmiotów ekonomii społecznej na 2 z cyklu 9 spotkań online w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”

Termin: 18 sierpnia 2021 r.
w godz. 09:00 – 12:30
Miejsce: platforma ZOOM

 

Program spotkania obejmuje tematykę współpracy finansowej JST-PES/PS/NGO. Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia:

Współpraca finansowa sektora samorządowego (JST) i sektora ekonomii społecznej/pozarządowego (podmioty ekonomii społecznej PES, przedsiębiorstwa społeczne PS, organizacje pozarządowe NGO)
→ Zamówienia publiczne jako sposób pozyskiwania zleceń i stałych klientów z sektora JST dla pomiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych (PES,PS,NGO)
→ Ułatwienia dla PES, PS, NGO wynikające z Prawa zamówień publicznych
→ Popularne i mniej popularne sposoby wyszukiwania potencjalnych zamówień publicznych, w tym przetargów
→ Przetarg jako sposób na współpracę z JST
→ Dobre praktyki długoterminowej współpracy finansowej pomiędzy pomiotami ekonomii społecznej a JST
→  Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta.

 

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski, radca prawny, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych, w tym zamówieniach społecznie odpowiedzialnych. Doradca kluczowy w wielkopolskim ośrodku ekonomii społecznej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie  09:00 i potrwa  do godz. 12:30 (4 godziny lekcyjne, w trakcie 30 min. przerwa).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych a także pracowników dolnośląskich JST oraz członków (szczególnie zapraszamy pełnomocników/pracowników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pracowników ZP oraz osoby zaangażowane w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych).

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w webinarium (telefonicznie lub mailowo) do dnia 16 sierpnia 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Liczba miejsc jest ograniczona, rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-21 w naszych wydarzeniach – zgłaszają swój udział telefonicznie lub mailowo na podane powyżej dane teleadresowe. Osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” obowiązuje przesłanie mailem lub na adres  DOPS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia najpóźniej do 16 sierpnia br. Zgodnie z regulaminem uczestnictwa obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń.

Zapisy i szczegółowe informacje: Dorota Butryn i Anna Mokrzecka-Bogucka tel. kontaktowy: 500 156 066 lub e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

POBIERZ PROGRAM I DODATKOWE INFORMACJE

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej