AKTUALNOŚCI

Webinarium w zakresie sieciowania PES

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza, w szczególności przedstawicieli dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych a także instytucji  zainteresowanych włączeniem się w tworzenie sieci PES, na webinarium podczas, którego dowiecie się Państwo o:

➡️ Przedsięwzięciu pn. Klunkry Wielkopolskie – jako przykładzie sieciowania poprzez budowanie regionalnej marki produktów ekonomii społecznej. O tym skąd wziął się pomysł na to przedsięwzięcie, jak wygląda zawiązywanie  sieci, budowanie marki i jakie są plany jej  rozwoju opowie Zofia Rutkowska, ROPS w Poznaniu (więcej o przedsięwzięciu na https://www.klunkrywielkopolskie.pl/)

➡️ Projekcie „Wskocz Do Sieci”. O założeniach rozpoczętego w sierpniu br. projektu, w tym m.in. o wsparciu dla PES i tworzeniu ponadregionalnej sieci branżowej PES opowie Anna Juszczak, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (więcej o projekcie na https://frw.pl/wskocz-do-sieci/)

Termin: 27 listopada 2020 r.

Czas: 10.00-12.00

Forma: Spotkanie odbędzie się w formie on-line na platformie ClickMeeting.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu na adres a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl do 20 listopada.

UWAGA: Po weryfikacji zgłoszenia poinformujemy Państwa czy będzie potrzeba dodatkowego uzupełniania dokumentacji zgłoszeniowej do projektu. Osoby, które uczestniczyły już w naszych działaniach w latach 2019 – 2020 i wypełniały dokumentację rekrutacyjną do projektu nie będą musiały wypełniać jej ponownie. W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób, dlatego proszę na razie o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z podmiotu. O możliwościach uczestnictwa większej liczby osób z jednego podmiotu będę informowała Państwa na bieżąco.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.