AKTUALNOŚCI

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną II edycja 2021” – wyniki pierwszego etapu oceny

W odpowiedzi na nabór wniosków, który zakończył się 18.04 wpłynęło 13 wniosków z całego województwa. Do drugiego etapu zostały zaproszone wszystkie podmioty, które złożyły wnioski.

Lista podmiotów zaproszona do II etapu rekrutacji (video spotkania):

1. Fundacja Klub Innowatora

2. Fundacja Sychem

3. Fundacja im. Św. Krzysztofa

4. Fundacja „Przyjazne Klawisze”

5. Fundacja Świadomi

6. Fundacja Polska Górom

7. Centrum Integracji  Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

8. Fundacja Sensor

9. Stowarzyszenie Równi Sobie

10. Spółdzielnia Socjalna Manumania

11. Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra”

12. Fundacja Bezpieczne Ryzyko

13. Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie w Polkowicach

 

Rozmowy z podmiotami odbędą się na początku maja, a po nich z 13 ww. podmiotów wyłonionych zostanie 5, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów.

 

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest w partnerstwie UBS, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.