AKTUALNOŚCI

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – podmioty zakwalifikowane do otrzymania wsparcia – edycja 2023

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji – składaniu wniosków i wideo spotkaniach – znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach IV edycji programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 20 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje pomysły mogliśmy wybrać 18. Wszystkim osiemnastu podmiotom gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

→ 1. Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR
Tytuł przedsięwzięcia: „Wolontariat Dobrej Energii”

→ 2. Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek”
Tytuł przedsięwzięcia: „Wspólnie i radośnie”

→ 3. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Tytuł projektu: „Poznajmy się! Przestrzeń dla dialogu polsko-ukraińskiego”

→ 4. „BEZPIECZNE RYZYKO” Fundacja
Tytuł przedsięwzięcia: „Warsztaty uważności dla dzieci i młodzieży z Fundacją „BEZPIECZNE RYZYKO”.

→ 5. Pralnia Makerspace Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna – „DZIKA OWCA”
Tytuł przedsięwzięcia: „Alchemia Wsparcia – międzykulturowe warsztaty integracyjne”

→ 6. Fundacja Strefa Jedności
Tytuł przedsięwzięcia: „SferART – Letnie Warsztaty Artystyczne w Sferze Jedności”

→ 7. Fundacja Odkrycie
Tytuł przedsięwzięcia: „Integracja polsko-ukraińska w Odkryciu”

→ 8. Fundacja Refugium
Tytuł przedsięwzięcia: „Integracyjny piknik Fundacji Refugium dla dzieci z Ukrainy”

→ 9. Fundacja Polska górom!
Tytuł przedsięwzięcia: „Poznajcie lepiej nasz Wrocław”

10. Blue Ceramic sp. z o.o.
Tytuł przedsięwzięcia: „Wielokulturowość Miasta Ceramiki”

→ 11. Fundacja Znacznie Więcej
Tytuł przedsięwzięcia: „Z nami – nie sami – kontynuacja działań wspierających Uchodzców z Ukrainy”

→ 12. Stowarzyszenie „Ukraina – Wałbrzych”
Tytuł przedsięwzięcia: „Shchodennyk – Wałbrzyska Redakcja”

→ 13. Spółdzielnia Socjalna Teatr Avatar
Tytuł przedsięwzięcia: „organizacja zajęć ruchowo-zdrowotnych dla dorosłych i seniorów uciekających z Ukrainy”

→ 14. Fundacja „Food Think Tank”
Tytuł przedsięwzięcia: „Wokół zupy”

→ 15. Fundacja Czerwona Linia
Tytuł przedsięwzięcia: „Nadzieja na lepsze jutro”

→ 16. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
Tytuł przedsięwzięcia: „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska – cykl działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców”

→ 17. Fundacja Opieka i Troska
Tytuł przedsięwzięcia: „Psiak w mieście – integracyjne podróże małe i duże”.

→ 18. Spółdzielnia Socjalna Zakwas
Tytuł przedsięwzięcia: „Z jednej gliny – cykl działań edukacyjnych dla osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym”

 

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest w partnerstwie UBS, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.