AKTUALNOŚCI

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – podmioty zakwalifikowane do otrzymania wsparcia – edycja 2022

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji – składaniu wniosków i wideo spotkaniach – znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach III edycji programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 9 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje pomysły mogliśmy wybrać niestety tylko 5. Całej piątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

→ 1. Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR
Tytuł przedsięwzięcia: „Rodzic powinien – wspólne zdobywanie nowych umiejętności przez rodziców i dzieci”

→ 2. Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek”
Tytuł przedsięwzięcia: „Zielony Lokalnie – Zielony Globalnie”

→ 3. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Tytuł projektu: „Butik „Krokus”

→ 4. Centrum Wsparcia Sp. z o.o.
Tytuł przedsięwzięcia: „Osoba z niepełnosprawnością – kto to taki? Warsztaty dla przedszkolaków i uczniów”

→ 5. Pralnia Makerspace Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna
Tytuł przedsięwzięcia: „Warsztaty Zero Marnotrawstwa! Robimy ekologiczne środki czystości, naturalne, mydła, kosmetyki, świece sojowe i recyklingowe dzieła sztuki”

 

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest w partnerstwie UBS, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.