AKTUALNOŚCI

„wESpól wspieramy ekonomię społeczną” – podmioty zakwalifikowane do otrzymania wsparcia

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji – składaniu wniosków i wideo spotkaniach – znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach II edycji programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 13 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje projekty mogliśmy wybrać niestety tylko 5. Całej piątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

→ 1. Fundacja Polska Górom
Tytuł projektu: „Aplikacja „Zmieć śmieć” czyli na ratunek polskim lasom i Fundacji Polska górom!”

→ 2. Spółdzielnia Socjalna Manumania
Tytuł projektu: „Zwiększenie świadomości o COVID-19 przez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży”

→ 3. Stowarzyszenie Równi Sobie
Tytuł projektu: „Moc terapii i relaksu na wsi”

→ 4. Fundacja Klub Innowatora
Tytuł projektu: „World Wide Wrocław (WWW) – Otwarta 12”

→ 5. Fundacja Bezpieczne Ryzyko
Tytuł projektu: „Uważność i Spokój Żabki”. Praktyka uważności dla dzieci w wieku 6-12 lat.”

 

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest w partnerstwie UBS, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.