AKTUALNOŚCI

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – projekty zakwalifikowane do wsparcia

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji – składaniu wniosków i wideo spotkaniach – znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 27 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje projekty mogliśmy wybrać niestety tylko 10. Całej dziesiątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

 

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

➡️ 1. Fundacja „Food Think Tank”

Tytuł projektu: „Słoik po słoiku – budujemy domowe spiżarnie”

➡️ 2. Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

Tytuł projektu: „Razem łatwiej”

➡️ 3. Fundacja Teatr Avatar

Tytuł projektu: „A po tym wszystkim wróć cała i zdrowa”

➡️ 4. Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki

Tytuł projektu: „Sklep internetowy”

➡️ 5. Centrum Integracji  Społecznej przy Fundacji „Równi choć Różni” w Lądku-Zdroju

Tytuł projektu: „100% Bezpieczeństwo! – z nami CIS-ami przetrwasz pandemię”

➡️ 6. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Tytuł projektu: „Rzuć linę:! Centra aktywności online”

➡️ 7. Fundacja Kropelka Potu

Tytuł projektu: „Zakup systemu RehaCom do nowoczesnej rehabilitacji funkcji poznawczych u dzieci”

➡️ 8. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa

Tytuł projektu: „Sterylny live”

➡️ 9. Spółdzielnia Socjalna Panato Sito

Tytuł projektu: „Ręce do góry” – cykl warsztatów ruchowo-manualnych

➡️ 10. Stowarzyszenie Żółty Parasol

Tytuł projektu: „Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej – wracam do pracy”

 

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest w partnerstwie UBS, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.