AKTUALNOŚCI

Spotkanie w obszarze tworzenia i działalności Centrów Usług Społecznych pn. „CUS – nowy rodzaj instytucji”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa
na spotkanie poświęcone tematyce świadczeniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych (CUS)
pn. „CUS – nowy rodzaj instytucji”

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę tematykę od strony formalno-prawnej oraz w ujęciu praktycznym – z tego względu cześć merytoryczna spotkania będzie prowadzona przez dwie ekspertki, które są bezpośrednio związane z procesem tworzenia i działalności CUS-ów. (Notatkę o ekspertkach znajdziecie Państwo w programie spotkania).

Liczymy na Państwa obecność, opinie i dyskusję w przedmiotowym temacie.

 

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Dobrzyńska 21/23, Wrocław, Sala numer 510 budynek (Centrum Medyczne „Dobrzyńska”- Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej)

Data spotkania: 13 grudnia 2022 (wtorek)

Godziny:  9.30 – 14.30 (prosimy uczestników o przybycie kwadrans wcześniej w celu rejestracji)

Liczba uczestników: max. 50 os.

Program spotkania – pobierz plik

ZGŁOSZENIA: do 8 grudnia 2022 r. na adres m.lebiecka@dops.wroc.plw mailu należy podać imiona i nazwiska zgłaszanych osób oraz podmiot, który reprezentują. Po weryfikacji zgłoszeń będę się z Państwem kontaktować w sprawie kwalifikacji do udziału w spotkaniu i uzupełnianie ewentualnych dokumentów.

Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w latach 2019-22 w wydarzeniach DES powinny wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj.:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu
Oświadczenie

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Realizatora odbywa się poprzez:
– przesłanie pocztą e-mail skanów dokumentów
– przesłanie wersji dokumentów z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl),
– przesłanie za pomocą faksu na nr 71/782-38-90,
– przesłanie listownie na adres siedziby Realizatora,
– dostarczenie dokumentów osobiście do siedziby Realizatora

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej