AKTUALNOŚCI

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Z uwagi na wpłynięcie bardzo dużej liczby zgłoszeń rekrutacja została zakończona.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na dwudniową wizytę studyjną do wielkopolskich podmiotów ekonomii społecznej tworzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy, z których dwa współpracują z Centrami Usług Społecznych (CUS)

Podczas wyjazdu obejrzymy jedne z najlepszych przykładów kooperacji wielkopolskich samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Wspólne inicjatywy przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego, które tworzą nową jakość w realizacji usług publicznych. Miejsca, które odwiedzimy zostały zarekomendowane jako dobre praktyki przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, które jest wykonawcą części merytorycznej naszej wizyty. Liczymy na to, że organizowany przez DOPS wyjazd „szlakiem samorządów przyjaznych ekonomii społecznej” stanowić będzie dla Państwa inspirację w działaniach samorządowych i pozarządowych na rzecz rozwoju dolnośląskiej ekonomii społecznej.

 

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ

Termin wizyty: 28-29 września 2022 r. (środa-czwartek)
Miejsce: Wielkopolska

Dzień I

8.40 zbiórka, siedziba DOPS
9.00 wyjazd z Wrocławia
11.30 przyjazd do Sompolna
12.30-14.00 Wizyta w Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość
14.30- 16.00 wizyta i obiad w Spółdzielni Socjalnej Razem do Sukcesu (podmiot współpracujący z CUS)
17.00 przyjazd do Hotelu ATUTw miejscowości Licheń Stary koło Konina – w hotelu będą mieli Państwo zapewniony nocleg i kolację

www.hotelatut.pl

Dzień II

8.00-9.00 śniadanie w hotelu
9.00 wyjazd do Rzgowa
10.00-11.30 Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów
11.30-12.00 przejazd do Konina
12.00-13.00 obiad w Spółdzielni Socjalnej Finezja
13.30-14.30 wizyta w Spółdzielni Socjalnej Poryw (podmiot współpracujący z CUS)
Powrót do Wrocławia, do siedziby DOPS około godz. 17:00

 W ramach wizyty zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych, ubezpieczenie NNW, transport busem (z siedziby DOPS i z powrotem) oraz wyżywienie. Udział w wizycie studyjnej jest  bezpłatny.

Program wizyty wraz z opisem odwiedzanych miejsc można znaleźć tutaj

 

ZGŁOSZENIA: do 21 września 2022 r. (liczba miejsc ograniczona: max 18 uczestników projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna – DES) 

Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w latach 2019-22 w wydarzeniach DES powinny wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj.:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu
Oświadczenie

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Realizatora odbywa się poprzez:
– przesłanie pocztą e-mail skanów dokumentów
– przesłanie wersji dokumentów z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl),
– przesłanie za pomocą faksu na nr 71/782-38-90,
– przesłanie listownie na adres siedziby Realizatora,
– dostarczenie dokumentów osobiście do siedziby Realizatora.

Jeśli ktoś już uczestniczył w latach 2019-22 w inicjatywach DES wystarczy nas poinformować telefonicznie i mailowo o chęci udziału w wizycie studyjnej.

Prosimy upewnić się, że dokumenty wpłynęły poprzez kontakt z Martą Lebiecką: tel. 500 156 066 m.lebiecka@dops.wroc.pl

 

Kto może wziąć udział w wyjeździe?

Uczestnikiem  instytucjonalnym Projektu może zostać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) należy do jednej z poniższych kategorii grupy docelowej Projektu tj.
  – przedsiębiorstwa społeczne;
  – podmioty ekonomii społecznej;
  – organizacje pozarządowe;
  – instytucje wspierające ekonomię społeczną;
  – jednostki samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy w/wym. podmiotów;
  – przedstawiciele nauki;
  – przedstawiciele biznesu;
  – podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
  – kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  – publiczne służby zatrudnienia i instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
 1. b) posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej