AKTUALNOŚCI

Wizyta w łódzkim i odwiedziny w wyjątkowych PES i JST

Zapraszamy do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego. Obejrzymy wyjątkowe podmioty ekonomii społecznej i samorządy.

Zgłoszenia: Marta Lebiecka, tel. 500 156 050, m.lebiecka@dops.wroc.pl

Miejsc jest tylko 19, a chętnych coraz więcej, dlatego nie czekaj, zgłoś się już dziś:)

 

CO ZOBACZYMY?

1. Spółdzielnię Socjalną „Communal Service” w Brzezinach – kolebkę klauzul społecznych, zwiedzanie m.in. sortowni odpadów komunalnych. Spółdzielnia założona przez Miasto Brzeziny i Powiat Brzeziński
Według NIK  „niektóre z kontrolowanych gmin stosowały klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na szeroką skalę i uczyniły z nich instrument rozwiązywania problemów osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z zatrudnieniem i integracją społeczną. Należy tu szczególnie wskazać gminę Brzeziny w województwie łódzkim, która zapewniła sobie odpowiednie przygotowanie jako zamawiającego do racjonalnego i skutecznego stosowania klauzul społecznych”.

2. Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej – która realizuje usługi m.in. remontowo -budowlane na rzecz TBS, usługi gastronomiczne, porządkowe i komunalne, administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście. Jej założycielami były dwa samorządy z województwa łódzkiego, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gmina i Miasto Biała Rawska. Jedyna w Polsce spółdzielnia socjalna prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej (rękodzielnictwo). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ-u, Burmistrzem Białej Rawskiej.

3. Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego – która prowadzi Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej –zwiedzanie obiektów DPS  i WTZ, spotkania z przedstawicielami, dyskusje.

4. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych– spotkanie z przedstawicielami Sejmiku  oraz  Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – działalność w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz galerii artystycznej  twórców z niepełnosprawnościami (przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi). Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Usług Społecznych.