AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na DFRES | 2023

ZAPROSZENIE

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza na bezpłatne wydarzenie

  1. DOLNOŚLĄSKIE FORUM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Termin: 1 marca 2023 r. w godz. 9.30 – 15.30

Miejsce: Centrum na przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39a Wrocław

Dbamy o rozwój ekonomii społecznej w regionie, łącząc interesy przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych. W tym roku na DFRES porozmawiamy o tym jak w świecie VUCA – świecie, określanym jako zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny – możemy myśleć o ochronie klimatu, społecznej odpowiedzialności i rozwoju usług społecznych? W jaki sposób podmioty ekonomii społecznej swoją ofertą mogą odpowiedzieć na aktualne potrzeby biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych?

 

 

PROGRAM 

NETWORKING PRZY KAWIE
9.30 – 10.00

                                                                                                                                                                           

Kawa społecznie odpowiedzialna – po rejestracji zapraszamy na kawę, pochodzącą ze sprawiedliwego handlu (fairtrade) i do nawiązywania kontaktów biznesowych i współpracy międzysektorowej.

 

I CZĘŚĆ
JAK DBAĆ O JAKOŚĆ  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ W CZASACH ZMIAN?
10.00 – 12.00

                                                                                                                                                                         

Otwarcie DFRES – Przywitają nas gospodarze i organizatorzy wydarzenia oraz wprowadzą w szczegółowy program.

Wręczenie certyfikatów Znak Zakup Prospołeczny – Przedstawimy sylwetki podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców), które uzyskały w tym roku znak Zakup Prospołeczny. Certyfikat ten jest wyrazem uznania za tworzenie produktów o najwyższej jakości w połączeniu z dbałością o rozwój potencjału społecznego.

Panel dyskusyjny – Jak być odpowiedzialnym w niepewnych czasach? Będziemy rozmawiać z przedstawicielami biznesu, samorządu, uczelni wyższych oraz NGO na temat współczesnych wyzwań. Jak wzajemnie możemy sobie pomóc w niepewnych czasach? Czy każdy powinien liczyć na siebie czy jest to najlepszy czas na łączenie zasobów instytucjonalnych i kompetencyjnych?
W panelu dyskusyjnym wezmą udział:
Katarzyna Kulig – Moskwa, kierownik Studiów Podyplomowych CSR Menager i HRBP z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Małgorzata Wójcik – Koczur, Specjalistka ds. współpracy i działań społecznych z Uniwersytetu Ekonomicznego
Katarzyna Kubat – Eijeriks, Community Impact Menager for Poland z BNY Mellon
Joanna Bryłkowska – Hehn, kierownik GOPS w Siechnicy, członkini Zarządu Forum Pomocy Społecznej
Grzegorz Wala – Wiceprzewodniczący Zarządu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich

 

KAWA I NETWORKING
12.00 – 12.15

Kawa społecznie odpowiedzialna –zapraszamy na kawę oraz do nawiązywania kontaktów biznesowych i współpracy międzysektorowej.

 

II CZĘŚĆ
WARSZTATY TEMATYCZNE PRZY STOLIKACH
12.15 – 13.30

Warsztaty tematyczne  – warsztaty przy stolikach na tematy, ważne z punktu widzenia przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni wyższych i podmiotów ekonomii społecznej. Rozmawiając przy stolikach o potrzebach i spostrzeżeniach będziemy zastanawiać się wspólnie jakie są możliwości i rozwiązania. Czy podmioty ES mogą wesprzeć biznes, samorządy i uczelnie wyższe swoją ofertą i kompetencjami? W zgłoszeniu prosimy o wybranie i zaznaczenie 2 tematów, które najbardziej Cię interesują.

  1. Ustawa o Ekonomii Społecznej – stolik, przy którym będziemy dyskutować o szansach i zagrożeniach jakie dostrzegamy dla podmiotów ekonomii społecznej wraz z wejściem w życie Ustawy. Czy regulacje w niej zawarte pozwolą ekonomii społecznej rozwijać się lepiej i szybciej czy wymuszą standardy, trudne do osiągnięcia?
  2. Zapraszam do Biura – stolik, przy którym będziemy szukać kreatywnych rozwiązań problemu jakim są puste biurowce. Jakimi działaniami można byłoby zachęcić pracowników do powrotu do pracy stacjonarnej? Czy podmioty ekonomii społecznej mogłyby zaproponować ciekawą ofertę, która odpowiedziałaby na ten problem? A może innym dobry rozwiązaniem byłoby podnajmowanie przestrzeni NGO?
  3. BIZNES _ NGO _JST – jak obalić wzajemne stereotypy i współpracować międzysektorowo? Czy taka współpraca jest w ogóle potrzebna? Porozmawiajmy o swoich stereotypach na temat sektorów oraz o swoich doświadczeniach w realizacji działań partnerskich? Czego się nauczyliśmy? Jakie przyniosła efekty?
  4. Odpowiedzialne pakiety produktowe – czy w obecnych czasach odpowiedzialne społecznie pakiety z produktami podmiotów ekonomii społecznej znajdą potencjalnych klientów? Na jakie okazje przedstawiciele biznesu i samorządu zamawiają prezenty dla swoich pracowników, kontrahentów? Czy dalej będą to robić? Co w takim pakiecie powinno się znaleźć? Potrzebujemy usłyszeć Twoją perspektywę.
  5. Deficytowe usługi społeczne – wiele nadziei pokłada się w dobrze funkcjonującej społeczności lokalnej, bogatej w rozwiązania pomocowe, oparte na infrastrukturze ludzkiej nie instytucjonalnej. Czy jesteśmy na to gotowi? O rozwój jakich usług społecznych najbardziej warto zadbać? Usługi opiekuńcze, usługi edukacyjne, usługi zdrowotne i inne? Które powinny stać się naszym priorytetem?
  6. Kompetencje przyszłości – świat zmierza w kierunku automatyzacji procesów i rozwoju sztucznej inteligencji, z drugiej strony odchodzi się w polityce społecznej od instytucjonalizacji, w większej mierze opierając się na więziach społecznych. Jakich kompetencji najbardziej będziemy potrzebować? Twardych czy miękkich? Czy któreś będą bardziej pożądane/potrzebne?

 

LUNCH I NETWORKING

13.30  – 14.00

Rozmowy przy jedzeniu  – Zachęcamy do skosztowania lunchu od społecznie odpowiedzialnego dostawcy i do swobodnych rozmów z osobami, których działania najbardziej Cię zaciekawiły

 

III CZĘŚĆ
INAUGURACJA AKADEMII BIZNES CLASS
14.00 – 15.30

Praca warsztatowa uczestników ABC – ta część przeznaczona jest dla wybranych podmiotów ES – uczestników Akademii BIZnES CLASS, mentorów biznesu i mentorów designu, którzy pierwszy raz spotkają się, aby omówić najważniejsze obszary, wymagające wsparcia biznesowego i designerskiego. To jest też czas na zaplanowanie harmonogramu prac i sposobu komunikacji w całym procesie Akademii.

 

 

Wypełnij zgłoszenie do 26 lutego 2023 r.: https://tiny.pl/w48cj

W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele biznesu, JST, uczelni wyższych oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa dolnośląskiego

 

Jeśli pojawią się pytania – chętnie na nie odpowiem 😊

Kontakt: Sandra Kmieciak, tel. 570 100 568, e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej