AKTUALNOŚCI

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej na pierwsze warsztaty w ramach III edycji Akademii Biznes Class

Już 3 marca odbędą się pierwsze warsztaty podmiotów ekonomii społecznej zakwalifikowanych do udziału w III edycji Akademii Biznes Class z mentorami biznesu i designu.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zakwalifikowanych w 2020 r. do udziału w Akademii oraz przedstawicieli podmiotów partnerskich.

Podczas warsztatów wspólnie z mentorami biznesu i designu przeanalizowany zostanie potencjał podmiotów ekonomii społecznej, ustalone obszary pracy oraz wstępny harmonogram wspólnych prac. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i informacji, o tym czym zajmują się na co dzień podmioty ES i partnerzy projektu.

Ramowy program warsztatów:

CZĘŚĆ PIERWSZA

11.00 – 12.30 (część wspólna)

  • Akademia Biznes Class – założenia i prezentacja partnerów
  • Prezentacja podmiotów

CZĘŚĆ DRUGA

12.30 – 14.00 (podział na pokoje)

  • Praca podmiotów ES z mentorami/mentorkami biznesu i designu
    (priorytety, obszary pracy, harmonogram prac, sposób komunikacji itp.)
Zgłoszenia chęci udziału prosimy przesyłać do dnia 01.03.2021 r.

Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-21 w naszych wydarzeniach – zgłaszają swój udział telefonicznie lub mailowo na podane poniżej dane teleadresowe. Osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” obowiązuje przesłanie mailem lub na adres  DOPS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia najpóźniej do dnia 03.03.2021 br.

W przypadku gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio. Szczegółowe informacje: Anna Mokrzecka-Bogucka tel. 500 156 050; e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

W górnej części grafiki znajduje się logo Akademii Biznes Class oraz napis: Akademia, innowacje, design, biznes. Poniżej w dwóch rzędach znajdują się w kolejności od lewej logotypy partnerów Akademii Biznes Class: Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Dolnośląskiego Ośrodka POlityki Społecznej, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, UBS, Objectivity, Softserve, PwC
 
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.