AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w pracach grupy roboczej ds. RPRES

📌Głównym zadaniem grupy roboczej będzie wypracowanie najważniejszych zagadnień z punktu widzenia systematycznego planowania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w województwie dolnośląskim, które znajdą odzwierciedlenie w zapisach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kluczowe zagadnienia do omówienia na poziomie grupy roboczej to m.in.:

👉 Wyzwania i potrzeby ekonomii społecznej (w tym: analiza SWOT, drzewo problemów, wpływ epidemii covid-19 na sytuacje PES)
👉 Cele RPRES (rezultaty i wskaźniki)
👉 Kierunki interwencji RPRES (Działania, kierunki działań)
👉 Przełożenie RPRES na RPO
👉 Sposób organizacji konsultacji społecznych RPRES

Formuła pracy:

Proponujemy 4 spotkania on-linie, z wykorzystaniem platformy zoom/ ClickMeeting, organizowane w kwietniu (1.04., 15.04., 29.04.) i maju (13.05.)

👉 Przewidywany czas każdego spotkania to ok. 3 godzin.
👉 Tematyka spotkań będzie planowana z wyprzedzeniem. Ewentualne materiały rozsyłane do uczestników drogą mailową przed spotkaniem.
👉 Przewidywanymi formami pracy będą: dyskusje, praca w małych grupach, zdalne formy warsztatowe.

Harmonogram spotkań

➡️ 1.04. (czwartek), godz. 9.00-12.00 – Wyzwania i potrzeby – burza mózgów, SWOT
➡️ 15.04 (czwartek) – Drzewo problemów
➡️ 29.04. (czwartek) – Cele, rezultaty, wskaźniki
➡️ 13.05. (czwartek) – Działania, system realizacji, monitoring, ewaluacja

Jeżeli wystąpi taka potrzeba zostanie zorganizowane dodatkowo 1-2 spotkania na przełomie maja
i czerwca, po uzgodnieniu terminu.

Nasze oczekiwania związane z uczestnictwem w pracach grupy:

👉 Obecność na spotkaniach
👉 Aktywny udziału i zaangażowanie
👉 Konsultowanie wypracowanych dokumentów

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w pracach nad nowym RPRES proszę o przesłanie takiej informacji na adres d.butryn@dops.wroc.pl do 2️⃣9️⃣ marca.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr telefonu 500 156 066

Zapraszamy:)