AKTUALNOŚCI

PRZEDŁUŻAMY TERMIN Zaproszenie do udziału w pracach nad Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI)

W związku z dużym zainteresowaniem pracami na RPDI przedłużamy termin rekrutacji do 16 grudnia 2022r.

Zaproszenie do udziału w pracach nad Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że trwają prace nad przygotowaniem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI).

Zapraszamy Przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, nauki i samorządów do włączenia się w pracę nad Dokumentem. W zależności od liczby zgłoszonych osób planowane jest powołanie podzespołów, które będą koncentrowały się na jednym lub kilku z poniższych obszarów:

– dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami, rodzina, w szczególności rodzina w kryzysie oraz dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej
– osoby starsze
– dorosłe osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie
– osoby z zaburzeniami psychicznymi
– osoby w kryzysie bezdomności
– migranci

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w pracach nad RPDI proszę o przesłanie zgłoszenia na formularzu na adres d.butryn@dops.wroc.pl do 16 grudnia ze wskazaniem obszaru, nad którym chcielibyście Państwo pracować. Jest możliwość wskazania więcej niż jednego obszaru, natomiast w przypadku gdy grupy będą spotykały się jednocześnie nie będzie możliwości brania udziału w kilku spotkaniach.

Szczegóły w zaproszeniu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Dorotą Butryn, Specjalistki ds. monitoringu i współpracy: tel. 500 156 050.