AKTUALNOŚCI

Życzenia świąteczne od zespołu projektu 3P4SSE

Wyznając ducha współpracy, projekt #3P4SSE życzy Świąt wypełnionych jednością i pozytywnymi zmianami! 🤝🎄

W sercu Europy Środkowej, gdzie utrzymują się dysproporcje społeczne i gospodarcze, projekt 3P4SSE pracuje nad wspieraniem spójności i sprostaniem wyzwaniom gospodarki społecznej i solidarnej. 🌍💪

Zbliżając się do końca roku, zastanówmy się nad znaczeniem wspólnych wysiłków na rzecz wprowadzenia zmian. Wykluczenie społeczne i ubóstwo w różny sposób wpływają na społeczności, dlatego projekt 3P4SSE dostrzega pilną potrzebę rozwiązania tych problemów poprzez innowacyjne podejścia. 🎯🌱

Wykraczając poza najnowocześniejsze projekty innowacji społecznych, nasi partnerzy przyjęli podejście oparte na klastrach terytorialnych, dostosowując rozwiązania do konkretnych wyzwań stojących przed gospodarką społeczną i solidarną. 🔄🤲

Jedną z kluczowych inicjatyw projektu jest utworzenie wielopoziomowego schematu sieci, opartego na modelach partnerstwa publiczno-prywatnego. Poprzez strategiczną współpracę między zainteresowanymi stronami pragniemy budować mosty i wzmacniać pozycję społeczności na rzecz bardziej włączającej i sprawiedliwej przyszłości. 🌈🤝

Świętując okres świąteczny, przenieśmy ducha współpracy w Nowy Rok, pracując razem, aby wywrzeć pozytywny wpływ i wprowadzić znaczące zmiany w naszych społecznościach. Życzymy Wam radości, jedności i szczęśliwego Nowego Roku! 🎉🌟

Partnerzy projektu: