Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z 11 instytucjami z Europy Centralnej od 1 kwietnia 2023 r. realizuje projekt, który ma na celu zniwelowanie różnic w Unii Europejskiej w podejściu instytucjonalnym do spójności społecznej i regionalnej.


Projekt zakłada stworzenie europejskiej wielopoziomowej sieci wielu interesariuszy funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, wymianę najlepszych praktyk, transfer umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania inicjatywami zintegrowanymi terytorialnie, zaprojektowanie innowacyjnych metodologii zarządzania i strategii skoncentrowanych na ekonomii społecznej i solidarnej oraz testowanie modeli zarządzania za pomocą działań pilotażowych.

Projekt 3P4SSE pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej” jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Provincia Autonoma di Trento), a partnerami 11 podmiotów reprezentujących Włochy, Chorwację, Słowenię, Austrię i Węgry.

Oryginalna nazwa projektu: 3P4SSE – Public-private-partnership for Social and Solidarity Economy
Program: Interreg Central Europe 2021– 2027
Budżet projektu: 2 116 156,00 euro
Czas trwania projektu: 04.2023 r. – 03.2026 r.


Partnerzy projektu:

Autonomous Province of Trento – IT (główny partner)

National Foundation for Civil Society Development – HR

Regional Development Agency ARLEG SA – PL

Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an institution – SL

FAB – Vocational Support Association – AT

Pannon Business Network Association – HU

LINKS Foundation – IT

ALDA+ – IT

Regional Development Agency for Podravje – Maribor – SL

Trentino Federation of Cooperation – IT

Lower Silesian Center for Social Policy – PL

Split-Dalmatia County – HR


Oczekiwane rezultatu projektu:

I. Wspólna strategia i plany działań podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego na obszarze Europy Środkowej.
II. Transgraniczna współpraca organizacji nawet po zakończeniu projektu, poprzez utworzenie sieci współpracy.
III. Stworzenie platformy wymiany wiedzy.


Więcej o projekcie: