Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

Naszym celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez rehabilitację zawodową oraz społeczną. Obecnie ZAZ „Victoria” zatrudnia 64 osób z niepełnosprawnością, w stopniu znacznym oraz umiarkowanym. W Zakładzie Aktywności Zawodowej stworzone zostały 3 działy: Call Center, Poligrafia, Archiwizacja + niszczenie i digitalizacja dokumentów.
74 633 6755
1 maja 112
58-305 - Wałbrzych
http://zazvictoria.pl/
ZADAJ PYTANIE