Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy została powołana w 1992 r. Grupa społeczników postanowiła w sposób formalny rozpocząć zorganizowaną działalność na rzecz mieszkańców miasta, skupiając swą aktywność zwłaszcza na tych, którzy jej potrzebują na co dzień i borykają się z niepełnosprawnością swoją bądź najbliższych.

Cel główny działalności Fundacji to propagowanie i wspieranie innowacyjnych form pracy terapeutycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi i rodzicami niepełnosprawnymi. Ten cel realizowany jest m. in. poprzez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Andrzeja Krakowskiego. Obecnie WTZ skupia już 35 podopiecznych, którzy w 7 pracowniach zdobywają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia i samodzielnego funkcjonowania. W ramach nowych form terapii zaangażowane we współpracę z Fundacją osoby niepełnosprawne mogły poznać i zgłębić formy zanikającego rzemiosła jakie funkcjonowało i funkcjonuje na terenie naszego województwa. W efekcie realizacji cyklicznych projektów wprowadzono dodatkową, nową formę zajęć z zakresu metaloplastyki z uwzględnieniem regionalnego aspektu – miedzi.

Fundacja stale współpracuje z lokalnym i regionalnym biznesem oraz osobami wpierającymi jej działalność. Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski stara się robić krok naprzód w sferze opieki nad potrzebującymi. Marzeniem naszym jest stworzenie spółdzielni socjalnej, która dałaby możliwość zatrudnienia niepełnosprawnym i pozwoliła im stopniowo wchodzić na otwarty rynek pracy.
76/72 45 119, 664 163 139
Roosevelta 27/1
59-220 - Legnica
ZADAJ PYTANIE