Optimal Spółdzielnia Socjalna

Celem działalności OPTIMAL Spółdzielni Socjalnej jest działalność na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz działania prowadzące do odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i pracowników oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Naszym celem jest również realizacja zadań powierzanych Spółdzielni przez jej członków lub jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
717 899 215
Jacka Malczewskiego 22
58-309 - Wałbrzych
ZADAJ PYTANIE