Fundacja Przyjazne Klawisze

Działalność fundacji ma na celu wspieranie, pomaganie osobom starszym i reintegracja zawodowa poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, które mają na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych, tj.:
- Obsługa urządzeń mobilnych typu smartphone, tablet,
- Tworzenie dokumentów tekstowych (Word),
- Zakupy w sklepach, internetowych, korzystanie z bankowości elektronicznej,
- Obsługa portali społecznościowych,
- Cyfrowa obróbka zdjęć, transfer, katalogowanie, archiwizacja zdjęć, - Warsztaty fotograficzne,
- Podstawy Obsługa arkuszy kalkulacyjnych (Excel),
- Tworzenie prezentacji multimedialnych,
- Dobór komponentów, montaż podzespołów komputera,
- Warsztaty graficzne.
796 987 787
Al. T. Boya-Żeleńskiego 70/6
51-161 - Wrocław
ZADAJ PYTANIE