Rusza projekt Dolnośląska Ekonomia Społeczna

Naszym zadaniem jako Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest rozwijanie Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej DES. Dzięki środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy to robić w większym zakresie.

Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomi Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym.

Działania, które prowadzimy, aby to osiągnąć to m.in.:

✔️ tworzenie klastrów, sieci branżowych
✔️ współpraca międzysektorowa na rzecz ekonomii społecznej
✔️ wsparcie samorządów w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień
✔️ wspieranie podmiotów reintegracyjnych w rozwiązywaniu ich trudności i ułatwianiu współpracy pomiędzy nimi
✔️ nadawanie Znaku Jakości Zakup Prospołeczny oraz rozwijanie jego marki
✔️ tworzenie ciał konsultacyjno – doradczych, wpływających na polityki publiczne dot. sfer ważnych dla ekonomii społecznej
✔️ współtworzenie i monitorowanie ważnych dla ekonomii społecznej regionalnych dokumentów np. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
✔️ promowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ofert poprzez prezentowanie na konferencjach biznesowych, publikacje, stronę kupujespolecznie.pl
✔️ współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby oferować podmiotom ES bardziej kompleksową ofertę
✔️ aktualizowanie baz dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej
✔️ ewaluację i monitorowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Sprawdź co planujemy zorganizować i pobierz nasz ➡️ harmonogram wydarzeń lub śledź ➡️ Aktualności.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

✔️ podmiotów ekonomii społecznej (PES)
✔️ przedsiębiorstw społecznych (PS)
✔️ organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
✔️ instytucji wspierających ekonomię społeczną,
✔️ przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników,
✔️ przedstawicieli nauki,
✔️ przedstawicieli biznesu

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub konkretnym spotkaniu, wypełnij, podpisz i prześlij skanem na adres: a.holodniuk@dops.wroc.pl następujące dokumenty:

☑️ CZYTAJ WIĘCEJ

Jeśli już wypełniałeś te dokumenty, a chcesz przyjść na kolejne wydarzenie – wystarczy, że zgłosisz chęć uczestniczenia (mailowo lub telefonicznie)

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania – chętnie na nie odpowiemy.
Anita Hołodniuk,  📞 500 156 055,  📧 a.holodniuk@dops.wroc.pl