Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

 

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIE NA SALĘ I CATERING
ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI (wg przepisów UE)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej jak co roku przygotowuje zapytania ofertowe oraz przetargi dot. sal i cateringu, aby móc realizować spotkania, wzmacniające Dolnośląską Ekonomię Społeczną DES. Chcąc zlecić takie zadanie społecznemu dostawcy DOPS musiał zadbać o to, aby w dokumentacji znalazły się zapisy preferujące społecznych dostawców, zgodne z wymogami PZP
lub zasadą konkurencyjności. Zapytanie wygrała oferta Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, który zatrudnia więcej niż 50% osób z niepełnosprawnością.

Jakie korzyści ze współpracy miał SAMORZĄD i SPOŁECZNY DOSTAWCA?

DOPS: Po pierwsze – wspierając systemowo rozwój Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej czuliśmy, że naszym obowiązkiem jest stwarzanie szans społecznym dostawcom w realizacji naszych zleceń. Po drugie zlecenie Wrocławskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej sprawiło, że jako pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników mogliśmy obniżyć dokonywane co miesiąc wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O możliwości obniżenia wpłat na PFRON mówi art. 22.1 Ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

WZAZ: Jako społeczny dostawca, realizujący zlecenie dot. udostępniania sal oraz cateringu przez cały rok, mogliśmy bardziej komfortowo planować wydatki, związane z realizacją działań społecznych dla naszych niepełnosprawnych pracowników. Dzięki dużym zleceniom możemy udowadniać innym, że jesteśmy godni zaufania i realizujemy swoje zadania profesjonalnie.