Współpraca międzysektorowa

Inicjowanie współpracy międzysektorowej ma wiele realnych korzyści, jeśli znamy cel tej współpracy i rolę każdego partnera. Partnerzy z różnych sektorów posiadają wyjątkowe zasoby, którymi dzielą się, aby osiągnąć wspólny cel. Działanie w pojedynkę lub okazjonalne dzielenie się zasobami nie da takiego efektu jak stałe zaangażowanie ludzi dla dobra rozwiązania jakiegoś problemu. Synergia, która się tworzy niejako przy okazji i jej korzystny wpływ na otoczenie jest nie do oszacowania, ale jej wartość jest ogromna.

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej staramy się współpracować z wieloma instytucjami, dla których rozwój aktywnej polityki społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu czy ekonomii społecznej ma znaczenie.

Dzięki współpracy międzysektorowej wszyscy mamy bezkosztowy dostęp do wiedzy nt. różnych narzędzi, potrzeb, dzielimy się doświadczeniem specjalistów, nawiązujemy nowe kontakty, oglądamy problemy z wielu perspektyw, a przede wszystkim budujemy otwarte postawy.

Na co stawiamy w budowaniu współpracy?
– poczucie równości każdego partnera (każda instytucja jest tak samo ważna)
– akceptacji wzajemnych ograniczeń, wynikających z uwarunkowań prawno – organizacyjnych
– formułowanie jawnych oczekiwań, korzyści, które każdy chce czerpać ze współpracy
– szczerości w kryzysowych sytuacjach i nastawienia na rozwiązywanie problemów
– dbałość o stałą komunikację, przepływ informacji

 

 

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy wyjątkowe inicjatywy, które połączyły sektory chyba na zawsze 😉

 

AKADEMIA BIZnES CLASS

Akademia BIZnES Class to nieformalny projekt łączący 3 sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy, w który zaangażowało się UBS | Objectivity | PwC Polska | SoftServe | Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu.

Stworzyliśmy wspólnie pomysł, by na zasadach wolontariatu kompetencyjnego dzielić się wiedzą i doświadczeniem z podmiotami ekonomii społecznej, wzmacniać ich przedsiębiorczość i innowacyjność.

 

O założeniach przedsięwzięcia możesz przeczytać tutaj

O działaniach, zaplanowanych dla podmiotów ES poczytasz tutaj

Więcej bieżących informacji nt. postępów w procesie edukacyjnym znajdziesz na facebooku

 

 

BIZnES MIXER

BIZnES MIXER to spotkania networkingowe, które mają prowadzić do zawiązywania trwałych relacji pomiędzy partnerami biznesowymi i społecznymi.

O wydarzeniu można poczytać w prasie