Dolnośląska Ekonomia Społeczna

CZYM JEST EKONOMIA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna).

Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, nie maksymalizują zysku i nie zwiększają dochodu właścicieli lecz reinwestują w misję społęczną.

Najczęściej ich misją społeczną jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych.

Podmioty te prowadzą swoje komercyjne
usługi, najczęściej w obszarach:

  • edukacja/warsztaty/szkolenia

  • organizacja imprez/turystyka

  • reklama/poligrafia/gadżety/grafika

  • remonty/sprzątanie/ogrodnictwo

  • gastronomia

DOLNOŚLĄSKA EKONOMIA SPOŁECZNA

Dolnośląską Ekonomię Społeczną przede wszystkim tworzą i rozwijają społeczni dostawcy. To oni swoją działalnością społeczną i komercyjną dają przykład innym zaangażowanym społecznie przedsiębiorcom. Dzięki nim coraz więcej przedstawicieli biznesu i samorządu chce zlecać produkty i usługi spółdzielniom socjalnym, zakładom aktywności zawodowej, stowarzyszeniom i fundacjom.

Wiedza, zaufanie i jakość to wartości na których dolnośląska ekonomia społeczna jest budowana.

Jak to robimy?

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej chcemy swoim działaniem wzmacniać regionalny potencjał ekonomii społecznej. Zobacz jak to robimy na Dolnym Śląsku

Dolnośląska ekonomia społeczna w liczbach

83 (113*) spółdzielni socjalnych

21 spółek non-profit

8 centrów integracji społecznej (CIS)

15 klubów integracji społecznej (KIS)

8 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ)

48 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)

605 NGO działających w sferze integracji i pomocy społecznej

 

*zarejestrowane w KRS, z czego 30 jest w stanie likwiadacji, zawieszenia działalności itp.Dane zebrane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Dane nie zawierają pełnej liczby funkcjonujących na Dolnym Śląsku spółek non profit oraz NGO działających w sferze integracji i pomocy społecznej.

KATALOG