AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu „RPRES w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”

Konsultacje projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”.

 

Uchwała nr  1687/VI/20  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1687/VI/20  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1687/VI/20  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.