AKTUALNOŚCI

Zakłady Aktywności Zawodowej, jako dostarczyciele wysokiej jakości produktów i usług! Oferta sprzedażowa

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) – to szczególne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami. ZAZ prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną i zawodową oraz działalność komercyjną. Niepełnosprawni pracownicy ZAZ świadczą pracę i wykonują usługi np. pralnicze, cateringowe, poligraficzne czy archiwizacyjne zlecane przez firmy i instytucje.

⇒ Obecnie na Dolnym Śląsku funkcjonuje 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, w której zatrudnionych jest w sumie 354 pracowników z niepełnosprawnością, którzy z ogromną rzetelnością i precyzją wykonują prace m.in. w zakresie ww. usług. ZAZ mogą wykonać, szczególnie dla dużych firm, oprócz m.in. usług pralniczych, cateringowych, dygitalizacji dokumentów i ich archiwizacji w szczególności prace związane z montażem, kompletowaniem, konfekcjonowaniem z powierzonych elementów według zamówienia zleceniodawcy!

→ Dzięki zakupom w ZAZ firmy mogą liczyć na zmniejszenie obowiązkowego odpisu na PFRON, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest w całości na m.in. usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej, dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych, rekreacja i uczestnictwo w życiu kulturalnym.

OFERTA DOLNOŚLĄSKICH ZAZ W FORMACIE PNG:

 

 

OFERTA W FORMACIE PDF:

WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ VICTORIA Z WAŁBRZYCHA

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŚWIERZAWIE

ZAKŁAD USŁUGOWY NADZIEJA – ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W OŁAWIE

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W DZIERŻONIOWIE

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CELESTYN

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ROSA