AKTUALNOŚCI

Opieka wytchnieniowa to czas na odpoczynek

Opieka wytchnieniowa to czas dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami na załatwienie swoich spraw, realizacje marzeń lub zwyczajny i bardzo potrzebny odpoczynek. Prawo do samorealizacji opiekunów dostrzegło ONZ i umieściło je w karcie praw osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa może być świadczona w różnej formie jako pomoc asystenta:
– wsparcie całodobowe (połączone z noclegiem),
– wsparcie kilkugodzinne,
– wsparcie weekendowe,
– wsparcie w miejscu zamieszkania,
– wsparcie interwencyjne.

21 września 2018 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Imago oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wspólnie organizują spotkanie dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”.

Kluczowym elementem programu będzie przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach opieki wytchnieniowej. Spotkanie jest realizowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association).

Goście i prelegenci m.in.:
Thor Simony, Dyrektor Ośrodka Granbohus, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), Przedstawiciele Fundacji OLIGO i Miasta Rybnik, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Piotr Kuźnak – Prezes Fundacji Imago, Piotr Klag – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,

Miejsce: Wrocław, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131
Termin: 21 września 2018
Ilość miejsc na spotkaniu: 60
Czas trwania spotkania: 10.00 – 14.30

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli dolnośląskich organizacji i instytucji, realizujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Więcej informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej
Telefon kontaktowy: 500 156 050