AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące CIS i KIS

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na pierwsze

SPOTKANIE SIECIUJĄCE CIS i KIS

Termin: 10 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 14.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
ul. Legnicka 65 sala 3, I piętro

 

Spotkania sieciujące Centra i Kluby Integracji Społecznej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką zatrudnienia socjalnego. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dzięki temu, że spotkania realizowane są na terenie całego województwa dolnośląskiego, uczestnicy sieci – kierownicy i pracownicy CIS i KIS – mają także okazję odwiedzenia i bliższego poznania innych placówek. Dotychczas odwiedziliśmy: KIS w Wałbrzychu (MOPS), KIS Muflon w Wałbrzychu, Wrocławskie Centrum Integracji, CIS w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Lądku Zdroju.

Kolejne spotkanie sieciujące poświęcone zostanie możliwościom finansowania działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środków RPO WD. Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich CIS i KIS oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących CIS i KIS.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) do dnia 6 maja 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.

Tutaj możesz pobrać program. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy- druk powiększony

Oświadczenie – druk powiększony

Regulamin – druk powiększony

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej