AKTUALNOŚCI

Spotkanie Sieciujące WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich warsztatów terapii zajęciowej na pierwsze

SPOTKANIE SIECIUJĄCE WTZ

Termin: 24 maja 2019 r.
w godz. 10:00 – 14.30
Miejsce: WTZ „Przystań”  ul. bł. Luigiego Novarese 6, 67-200 Głogów

 

Spotkania sieciujące Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą terapię zajęciową.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką terapii zajęciowej, prowadzeniem placówek dla osób niepełnosprawnych. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze rehabilitacji społeczno – zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Kolejne spotkanie sieciujące poświęcone zostanie problematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Będzie również okazja do poznania działań 2 placówek funkcjonujących na terenie Głogowa tj. WTZ „Arka” prowadzony przez PSONI koło w Głogowie oraz WTZ „Przystań” – warsztat założony w 2018 r. przez Cichych Pracowników Krzyża.

 

PROGRAM

10.00 – 11.00
Warsztat Terapii Zajęciowej „ARKA” prowadzony przez PSONII koło w Głogowi, Anna Bożko, Kierownik WTZ „Arka”

11.15 – 12.00
Warsztat Terapii Zajęciowej „PRZYSTAŃ” prowadzony przez Cichych Pracowników Krzyża, Beata Sławęcka, Kierownik WTZ „Przystań”

12:00 – 12:30
Przerwa kawowa

12.30 – 14.30
Przeciwdziałanie przemocy wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością:
– osoba z niepełnosprawnością jako ofiara przemocy – diagnoza sytuacji osób krzywdzonych – przyczyny i skutki;
– jak rozpoznać przemoc wobec osób z niepełnosprawnością?
– szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością w obszarze bezpieczeństwa, pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej (gdzie zwrócić się o pomoc?)
– prawne aspekty przeciwdziałania przemocy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo).

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału (telefonicznie lub mailowo) w spotkaniu sieciującym dla WTZ  do dnia 20 maja 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Tutaj można pobrać program. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej