AKTUALNOŚCI

Webinaria Rozwój lokalny a Ekonomia Społeczna

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich  JST, NGO, PES, PS oraz sektora nauki do udziału w kolejnych spotkaniach on-line/webinariach w ramach tematyki „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

 

23.11.2021 godz. 9.00 – 12.30 (4h lekcyjne) – Warsztat z praktykiem/ ekspertem z obszaru tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez osoby prawne, w tym przez samorząd

– Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej (PES) tworzonych przez osoby prawne
– Etapy tworzenia PES- na co zwrócić uwagę?
– Miejsce PES tworzonego przy udziale JST.
– Przykłady sprawnie funkcjonujących PES współtworzonych z JST.

 

26.11.2021 godz. 9.00 – 12.30 (4h lekcyjne) – Centra Usług Społecznych (CUS) – projektowanie, sposoby powoływania, dobre praktyki.

– Koncepcje realizacji usług społecznych i pomocy społecznej- w kontekście CUS
– Czym jest CUS- omówienie regulacji prawnych
– Stan wdrażania CUS w Polsce a aktualne podejście JST do realizowania usług społecznych i pomocy społecznej
– Diagnoza potrzeb organizacja i koordynacja usług społecznych jako istotne elementy tworzenia CUS w gminie. Rola OUS i KIPUS.
– Przekształcanie OPS w CUS- dlaczego to najczęstszy (jeśli nie jedyny) aktualnie sposób tworzenia CUS?
– Tworzenie CUS od zera.
– PES a CUS: podmioty ekonomii społecznej realizujące zadania na rzecz CUS
– Przykłady CUS w Wielkopolsce: Kramsk, Rychwał, Czarnków, Trzcianka

 

Miejsce: platforma ZOOM lub Clickmeeting

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach (telefonicznie lub mailowo):
na spotkanie 18.11.2021 r.  do dnia 17 listopada 2021 r.
na spotkanie 26.11.2021 r.  do dnia 25 listopada 2021 r.

W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Marta Lebiecka, tel. 609 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej