Fundacja SOC TECH LAB

SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Obszary działań to: badania społeczne, innowacje społeczne, technologie obywatelskie, cyfrowa partycypacja, transformacja cyfrowa organizacji, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

+48605697839
Aleksandra Kotsisa 35/6
51-638 - Wrocław
https://soctechlab.org
ZADAJ PYTANIE