Fundacja Przystań w Ścinawie

Fundacja Przystań w Ścinawie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i osób potrzebujących pomocy. Fundacja swoje działania realizuje poprzez prowadzenie dziennej i całodobowej opieki: - Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie - Dom Seniora „Przystań” - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Fundacja zatrudnia 43 osoby oraz 8 wolontariuszy.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” został utworzony dla 30 osób z niepełnosprawnością. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną, przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym poprzez naukę planowania, komunikowania się, decydowania o swoich sprawach, podnoszenia poczucia własnej wartości. Zastosowanie różnorodnych technik terapii zmierza do rozwijania u uczestników Warsztatów umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, biurowo-multimedialna, aktywizacji zawodowej z elementami muzykoterapii, wyrobu witraży, florystyczno-ogrodniczej. Dodatkowo odbywa się rehabilitacja ruchowa w wyposażonej Sali rehabilitacyjnej i terapia psychologiczna.

Dom Seniora "Przystań" posiada zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.11.2015 na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 30 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Mieszkańcy przebywają w 1, 2 i 3-osobowych pokojach z łazienkami dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w TV, radio, telefon, Internet, system przywoławczo-alarmowy. PRZYSTAŃ jest miejscem stworzonym z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych i chorych. Zapewniamy dzienną i całodobową opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie. Proponujemy pobyty stałe i czasowe. Posiadamy piękny ogród z alejkami, altaną i oczkiem wodnym służący do odpoczynku i relaksu naszym Mieszkańcom.

516059222
ul. Królowej Jadwigi 05
59-330 - Ścinawa
https://www.facebook.com/wtzusmiech/
ZADAJ PYTANIE