Sieciowanie branżowe

W roku 2018 rozpoczęliśmy prace w ramach budowania regionalnej sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej
Opierając się na najlepszych praktykach społecznych i biznesowych, planujemy zbudować platformę współpracy zorientowaną na wymianę wiedzy, efektywne wykorzystywanie zasobów, łączenie łańcuchów dostaw, pozyskiwanie dużych zamówień i współpracę przy ich realizacji.

Sieciowanie dolnośląskich podmiotów ES odpowiada na pytania:
→ Jak uzyskać dodatkowy dochód dzięki zarządzaniu i sprzedaży nadmiarowych zasobów?
→ Jak uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów – klientów, dostawców, maszyn lub materiałów?
→ W jaki sposób obniżyć koszty prowadzenia działalności dzięki zamówieniom zbiorowym?
→ Jakie możliwości budowania konsorcjów daje nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych?
→ Jak wzmocnić stabilność organizacji dzięki umocowaniu w partnerskiej sieci?
→ Jak skorzystać z najnowszych internetowych narzędzi promocyjnych?
→ Jak piec wiele pieczeni na jednym ogniu, czyli jak tworzyć partnerstwa branżowe i regionalne?

Do udziału zaprosiliśmy reprezentantów środowiska ekonomii społecznej oraz jej otoczenie tj. spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółki non-profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego oraz przedstawicieli JST, biznesu i uczelni, którzy chcieliby włączyć się w pracę sieci. Na spotkaniach rozmawialiśmy m.in. o zasobach podmiotów, w obszarach dotyczących: przestrzeni, maszyn, narzędzi i sprzętu; zasobów ludzkich, zdolności produkcyjno-usługowych; kanałów i narzędzi promocyjno-marketingowo- sprzedażowych oraz dostawców, towarów, materiałów i usług.

Dane o zasobach w szczególności ich nadmiarze i niedoborach były dla nas bazą wyjściową do stworzenia systemu, który nie będzie abstrakcyjny, tylko odpowie dokładnie na potrzeby poszczególnych organizacji. Dzięki zestawieniu danych i bieżącej aktualizacji możliwe jest ustalenie, w jaki sposób znaleźć zastosowanie dla zasobów, których podmioty mają w nadmiarze, jak również znaleźć odpowiedź na zdiagnozowane niedobory. Testowaliśmy też współpracę przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymienialiśmy się doświadczeniami, dobrymi praktykami i zbieraliśmy uwagi do portalu kupujespolecznie.pl, tworzyliśmy wspólne oferty i narzędzia marketingowe (one-pagery) dla konkretnych branż: gastronomicznej, poligraficznej, artystycznej oraz tekstylnej.

W procesie sieciowania współpracujemy z praktykami w zakresie sieciowania branżowego i tworzenia konsorcjów produkcyjnych oraz znawcami sektora ekonomii społecznej – Pauliną Ograbisz, prezeską Spółdzielni Socjalnej PANATO i Rolandem Zarzyckim, prezesem Spółdzielni Socjalnej Biz:on.

Chcesz dołączyć do branżowej sieci podmiotów ES i wziąć udział w kolejnym spotkaniu sieci?
Ania Mokrzecka – Bogucka zajmuje się organizowaniem spotkań regionalnej sieci i jeśli masz pytania z chęcią Ci na nie odpowie.
tel. 500 156 055, mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Poczytaj o przykładzie dobrze funkcjonującej sieci z branży tekstylnej: SIEĆ PANATO BAG